طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جایگاه گواه در دادگاه به انگلیسی جایگاه گواه در دادگاه یعنی چه

جایگاه گواه در دادگاه

stand

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها