معنی و ترجمه کلمه جا گذاشتن به انگلیسی جا گذاشتن یعنی چه

جا گذاشتن

mislay
misplace

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها