طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جدارى به انگلیسی جدارى یعنی چه

جدارى

parietal
zonal
zonary

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها