معنی و ترجمه کلمه جداسازى دیودى به انگلیسی جداسازى دیودى یعنی چه

جداسازى دیودى

diode isolation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها