طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جداشده به انگلیسی جداشده یعنی چه

جداشده

discretized

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها