طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جداشدگى به انگلیسی جداشدگى یعنی چه

جداشدگى

disunion

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها