طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جدال آمیز به انگلیسی جدال آمیز یعنی چه

جدال آمیز

controversial

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها