طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جداگرى به انگلیسی جداگرى یعنی چه

جداگرى

analysis
analyzation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها