طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جدایى ناپذیر به انگلیسی جدایى ناپذیر یعنی چه

جدایى ناپذیر

impartible

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها