طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جدایى گراى به انگلیسی جدایى گراى یعنی چه

جدایى گراى

segregationist

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها