طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جدا شدن زمینى از یک ملک و پیوستن به ملک دیگر در نتیجه سیل یا تغییر مسیر رودخانه به انگلیسی جدا شدن زمینى از یک ملک و پیوستن به ملک دیگر در نتیجه سیل یا تغییر مسیر رودخانه یعنی چه

جدا شدن زمینى از یک ملک و پیوستن به ملک دیگر در نتیجه سیل یا تغییر مسیر رودخانه

avulsion

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها