طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جدا کردن طول روى محور مختصات به انگلیسی جدا کردن طول روى محور مختصات یعنی چه

جدا کردن طول روى محور مختصات

abscise

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها