معنی و ترجمه کلمه جدا کردن به انگلیسی جدا کردن یعنی چه

جدا کردن

abrupt
abstract
amputate
analyse
analyze
calve
chop
cleave
cut off
detach
disassociate
disconnect
discretiz
dismember
dispart
dissevere
dissociate
disunite
divide
draw off
enisle
excide
exscind
individuate
i

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها