طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جدول بندى کردن به انگلیسی جدول بندى کردن یعنی چه

جدول بندى کردن

tabulate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها