طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جدول تصمیمى به انگلیسی جدول تصمیمى یعنی چه

جدول تصمیمى

decision table

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها