طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جدول به انگلیسی جدول یعنی چه

جدول

chart
groove
kerb
list
schedule
table
tableau

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها