طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جد و جهد کردن نزاع کردن به انگلیسی جد و جهد کردن نزاع کردن یعنی چه

جد و جهد کردن نزاع کردن

strive

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها