معنی و ترجمه کلمه جریمه کردن به انگلیسی جریمه کردن یعنی چه

جریمه کردن

assess
fine
mulct
penalize
sconce


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها