طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جزر و مدى به انگلیسی جزر و مدى یعنی چه

جزر و مدى

intertidal
tidal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها