معنی و ترجمه کلمه جسدوار به انگلیسی جسدوار یعنی چه

جسدوار

cadaverous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها