طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جسم زغال به انگلیسی جسم زغال یعنی چه

جسم زغال

char

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها