طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جعل اسناد به انگلیسی جعل اسناد یعنی چه

جعل اسناد

forgery

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها