طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جعل هویت کردن به انگلیسی جعل هویت کردن یعنی چه

جعل هویت کردن

impersonate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها