معنی و ترجمه کلمه جلوتر بودن از به انگلیسی جلوتر بودن از یعنی چه

جلوتر بودن از

precede

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها