طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جلوگیرى کننده از نوبت و دوره ى امراض به انگلیسی جلوگیرى کننده از نوبت و دوره ى امراض یعنی چه

جلوگیرى کننده از نوبت و دوره ى امراض

antiperiodic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها