معنی و ترجمه کلمه جهاد کردن به انگلیسی جهاد کردن یعنی چه

جهاد کردن

crusade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها