معنی و ترجمه کلمه جوانه دار به انگلیسی جوانه دار یعنی چه

جوانه دار

gemmate
gemmiparous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها