طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه جوان به انگلیسی جوان یعنی چه

جوان

adolescent
boyo
callan
callant
fry
young
youthful

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها