معنی و ترجمه کلمه جورپاى به انگلیسی جورپاى یعنی چه

جورپاى

isopod
isopodan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها