معنی و ترجمه کلمه جیم شدن به انگلیسی جیم شدن یعنی چه

جیم شدن

french leave
guy
nip
pop off
scram


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها