معنی و ترجمه کلمه جیم شدن به انگلیسی جیم شدن یعنی چه

جیم شدن

french leave
guy
nip
pop off
scramآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها