طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حادثه جو به انگلیسی حادثه جو یعنی چه

حادثه جو

adventurer
adventurous
errant

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها