طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حادثه ناگوار به انگلیسی حادثه ناگوار یعنی چه

حادثه ناگوار

misadventure
miscarriage
mischance

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها