طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حاده یا منفرجه به انگلیسی حاده یا منفرجه یعنی چه

حاده یا منفرجه

oblique

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها