طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حاشیه دار به انگلیسی حاشیه دار یعنی چه

حاشیه دار

fimbrial
fimbriate
frilled
fringed
fringy
frizzly
frizzy
laciniate
laciniated
limbate
rimmed

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها