طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حاشیه دوختن بر به انگلیسی حاشیه دوختن بر یعنی چه

حاشیه دوختن بر

frill

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها