طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حاشیه ضخیم پارچه اى که وسط آن نازک ترباشد به انگلیسی حاشیه ضخیم پارچه اى که وسط آن نازک ترباشد یعنی چه

حاشیه ضخیم پارچه اى که وسط آن نازک ترباشد

webbing

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها