طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حاصل تجزیه سلولى به انگلیسی حاصل تجزیه سلولى یعنی چه

حاصل تجزیه سلولى

lysate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها