طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حاصل به انگلیسی حاصل یعنی چه

حاصل

adnate
fruitage
growth
harvest
heir
outcome
outgrowth
outgrwth
perquisite
product
result
resultant
resume
upshot
yield

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها