طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حاضر بودن به انگلیسی حاضر بودن یعنی چه

حاضر بودن

stand by

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها