طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حاضر دانستن شخص غایب به انگلیسی حاضر دانستن شخص غایب یعنی چه

حاضر دانستن شخص غایب

prosopopoeia

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها