طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حافظه ثانویه به انگلیسی حافظه ثانویه یعنی چه

حافظه ثانویه

secondary memory

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها