طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حافظه چنبره اى توسعه یافته به انگلیسی حافظه چنبره اى توسعه یافته یعنی چه

حافظه چنبره اى توسعه یافته

extendeo core

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها