طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حالت آدم متجاوز به انگلیسی حالت آدم متجاوز یعنی چه

حالت آدم متجاوز

belligerency

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها