معنی و ترجمه کلمه حالت افعال ارادى به انگلیسی حالت افعال ارادى یعنی چه

حالت افعال ارادى

volitive

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها