طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حالت تورم به انگلیسی حالت تورم یعنی چه

حالت تورم

tumefaction
tumescence

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها