طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حالت خفقان به انگلیسی حالت خفقان یعنی چه

حالت خفقان

strangulation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها