طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حالت غش یا سنکوپ پیدا کردن به انگلیسی حالت غش یا سنکوپ پیدا کردن یعنی چه

حالت غش یا سنکوپ پیدا کردن

syncopate

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها