طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حالت مضاف الیه به انگلیسی حالت مضاف الیه یعنی چه

حالت مضاف الیه

genitive
possessive

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها