طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حالت مفعولى به انگلیسی حالت مفعولى یعنی چه

حالت مفعولى

accusative
dative
objective

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها