طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه حالت ویژه دادن به انگلیسی حالت ویژه دادن یعنی چه

حالت ویژه دادن

individualize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها